Werken van start
Afdeling Affligem

 
 

RUSTHUIS VAN LIERDE - WERKEN GAAN VAN START

Affligem, 28 mei 2015

 

Aan de buurtbewoners van het rustoord Van Lierde.
Aan de ouders van de leerlingen van de Sint-Vincentiusschool.
Aan de lezers van deze nieuwsbrief.


Betreft: Nieuw Woonzorgcentrum ‘Van Lierde’, Bellestraat 3.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Eerstdaags starten de werken voor de bouw van het nieuwe Woonzorgcentrum (WZC) Van Lierde. Het bouwbedrijf N.V. Van Roey zal de werken uitvoeren. Deze bouwwerf zal een zekere impact hebben op de buurt.  Het is mogelijk dat dit voor ongemakken en hinder kan zorgen. Het bouwbedrijf, de gemeente en het OCMW wensen zich hiervoor nu reeds te verontschuldigen.  We zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om de hinder tot een minimum te beperken.

Op 3 juni 2015 worden op de werfzone sleuven getrokken voor ondergrondse leidingen. Vanaf 4 juni 2015 wordt de werf ingericht en afgesloten.  Vanaf dan is enkel de  voorzijde van het rustoord bereikbaar voor bepaalde diensten.  In geen enkel geval kan de site van het rustoord nog worden gebruikt als parking voor de bezoekers van andere publieke functies zoals  bijvoorbeeld de school of de kerk.

De gemeente richtte op 27 mei 2015 aan de voorzijde van het rustoord een parking in enkel ten behoeve van hulpdiensten, dokters en personen met een handicap. Voor het personeel van het rustoord wordt er in de Kruisweg, op eigendom van het OCMW, een kleine parking voorzien.

Deze maatregelen kwamen tot stand na overleg met de  politie en de brandweer om de veiligheid van de bewoners van het rustoord maximaal te garanderen. De politie zal op het naleven van deze noodzakelijke maatregelen verscherpte controle houden.

Om de snelheidsbeperking van 30km/u in de schoolomgeving beter te laten naleven zal er in de Bellestraat ter hoogte van het poorteffect een voorrangsregel worden voorzien voor wie het dorp verlaat. Op die manier zal het verkeer dat het dorp wenst te bereiken vanuit de Bellestraat worden gestremd. 

De aannemer zal de werf kunnen bereiken langs de Kasteelstraat en voorziet zo weinig mogelijk leveringen bij begin en einde van de schooltijd.

De parking aan de kerk blijft toegankelijk voor het publiek.  Wij wensen u te wijzen op de overige parkeergelegenheden aan het jeugdhuis Avilo, aan de Patro, en bij droog weer op het hoekperceel van de Pastorijweg en de Kruisweg.

Voor verdere vragen kan u terecht bij :

 

  • De aannemer N.V. Van Roey;  projectleider is de heer Ben Lotry (03-340 17 11) werfleider is mevrouw Annelies Buyle

  • Het OCMW (053-64 00 70)

  • De gemeente (053-64 00 00)

Wij rekenen op uw begrip en hopen samen met u dit project te kunnen afronden in de loop van 2017.

 

 

Werken van start
Beste,

 Sinds gisteren zijn de voorbereidende werken aan het nieuwe Woonzorgcentrum ‘Van Lierde’  gestart.
 Vandaag werden de bewoners van het rustoord, de buurtbewoners en de ouders van de Sint-Vincentiusschool
 en de pers ingelicht over de mogelijke hinder in de buurt.


 We willen jullie graag snel op de hoogte brengen van de evolutie in dit belangrijke dossier.