NIEUWE BERGING VOOR EMI ESSENE


vrijdag, 25 maart, 2016
foto: M. Verdoodt

De site die de gemeente ter beschikking stelt van voetbalclub EMI Essene raakt stilaan helemaal op orde. Tijdens de vorige legislatuur bouwde de gemeente, onder impuls van CD&V, er in2010 – 2011 een nieuw sanitair blok inclusief berging en vergaderruimte. Opnieuw onder impuls nu van sportschepen Herman Steppe(CD&V) bouwde de gemeente heel recent een nieuwe berging voor de club die eerstdaags in gebruik wordt genomen.

In de berging installeerde de gemeente op vraag van de club ook douches voor meisjes/dames.  De heel oude betonnen constructie op het terrein was bouwvallig en hield een zeker gevaar in.

Ook de club zelf zag op geen inspanning en investeerde eind vorig jaar in een nieuwe kantine die mag gezien worden.Het werd een functionele ruimte met heel wat mogelijkheden.