OVERDONDEREND NIEUWS
Afdeling Affligem
17/03/2014
 
 

Het Nieuwe Rusthuis Komt er !

Hallo,

Het heeft heel wat moeite gekost maar eindelijk is het zover: het nieuwe rusthuis komt er !

Maandenlang heb ik het dossier onophoudelijk onder de aandacht gebracht van diegenen die moeten beslissen of deze nieuwbouw gesubsidieerd wordt of niet. Vandaag gaf de minister van Welzijn Jo Vandeurzen zijn goedkeuring aan dit project.

Eindelijk hebben de rusthuisbewoners zicht op een verhuis naar een modern woonzorgcentrum.

Er was al een architect aangeduid, het plan ligt klaar en de bouwvergunning steekt op zak.  Nu nog een aannemer aanduiden en de werken kunnen starten.  Nog rond Pasen wordt de nieuwbouw uitgezet.  Het wordt een modern woonzorgcentrum met 117 kamers en 4 voor kortverblijf.  Zo kunnen ook onze zorgbehoevende bejaarden van hun oude dag genieten in hu eigen dorp tussen hun familie en vrienden.

Ik ben bijzonder blij dat mijn stem in Brussel luid genoeg klonk om het dossier voor Affligem rond te krijgen.Dat is waar het in de politiek voor mij om draait.  Een antwoord vinden op de vragen waar u en ik alle dagen mee geconfronteerd worden : Is er een school en opvang voor de kinderen ? Vind ik werk ? Geraak ik nog aan een betaalbare woning ?  Is mijn dorp veilig ?  Heb ik op mijn oude dag nog een rusthuis in de buurt ?

Om in de politiek de stem van het volk luider te  laten klinken wil ik mij graag engageren in het Vlaams Parlement.  Het is daar dat in de toekomst de meeste beslissingen zullen genomen worden, ook voor Affligem.

De bouw van een woonzorgcentrum kan nu eindelijk van start gaan.  Bedankt aan al diegenen die de voorbije 8 jaar aan dit dossier hebben meegewerkt.  In de eerste plaats onze O.C.M.W.  voorzitter Els Van Nieuwenhove, de O.C.M.W.-raadsleden en –administratie.  Ook het personeel van het rusthuis verdient een dikke merçi om in al die jaren nooit de moed op te geven en onze bejaarden met veel toewijding te verzorgen.  Natuurlijk verdienen de rusthuisbewoners zelf een welgemeende dank u voor hun begrip en geduld.

In een televisieprogramma beloofde ik eerder aan bewoonster Martha om haar kamer voor één maand te betalen indien ik dit dossier niet rond zou krijgen.  Zo zie je maar : de burgemeester houdt woord !

Wil U nog meer uitgebreid nieuws lezen over het nieuwe rustoord, ga dan naar http://affligem.cdenv.be