VEILIG VERKEER
Afdeling Affligem

 
 

CD&V ZORGT VOOR VEILIG VERKEER IN BALLEISTRAAT

De onveilige verkeerssituatie aan de Vrije Basisschool Sint-Jan in de Balleistraat is al lang een doorn in het oog van CD&V.   Er is nu een smal voetpad van 80cm, er is geen kiss & ride zone, geen busparking, geen fietsenstalling en geen groenvoorziening. Het schoolbestuur van deze school was uiteraard ook vragende partij om hier initiatief te nemen en wou ook zijn verantwoordelijkheid nemen.  De burgemeester pleegde ruim overleg met het schoolbestuur en ook de pastoor werd erbij betrokken.  Het is immers de parochie die eigenaar is van de school.  Dit project werd van nabij gevolgd door schepen Els Van Nieuwenhove, onderwijsschepen Herman Steppe en raadsleden Leen Steenhoudt en Aster Van Avermaet.  Leen en Aster maken deel uit van het schoolbestuur.  Heel snel kwam men tot resultaat. Eind 2015 is het ontwerp klaar.  Eind 2016 en begin 2017 volgt de uitvoering van de werken.  Dit project past in de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Balleistraat. De gemeente koopt van de parochie het perceel grond recht tegenover de school.  Daar komt een kiss & ride zone met 8 parkeerplaatsen, een groene zone op hetzelfde niveau met een paar bomen, zitbanken en een zebrapad. De parochie schenkt bovendien een stuk grond langsheen de school om er een voetpad van 2m breed te kunnen aanleggen.  Ook daar komt er een groene zone met een fietsenstalling voor ouders en een dubbele busparking. De oude chalet van de school wordt gesloopt samen met de oude muur langsheen de Balleistraat. Aan de kant van de parochiezaal wordt er een nieuwe toegang voorzien, ook voor fietsers. Het nieuwe verkeersplateau komt er vanaf de Krommaartweg tot aan de Aarhulst. Het bestaande voetpad van aan het kerkplein tot aan de school is nu 80cm breed.  Dit is veel te smal.  Door het tweerichtingsverkeer in dit smal stuk rijden sommige auto’s wel eens over het voetpad. Dit is een heel gevaarlijke situatie voor de voetgangers en zeker voor de kinderen.  Wanneer men kiest voor een voetpad met comfortabele breedte van 1,50 m, dan is op die plaats geen tweerichtingsverkeer mogelijk.  Daarom starten we een proefproject op met eenrichtingsverkeer richting school.  Dit proefproject is uitvoerig uitgetest door de politie.  Wie vanuit de Balleistraat naar het kerkplein wil, zal een ommetje moeten maken langsheen de Krommaartweg, de Bredestraat en de Daalstraat.  De Bredestraat wordt dan wel eenrichtingsverkeer naar de Daalstraat.   

Deze aanpassing wordt een proefproject, dat loopt van 1 juli 2015 tot in de loop van de maand december.  Dan zullen we zien of die nieuwe situatie al dan niet werkt. Dit zal een aanpassing vragen van de autobestuurders. Maar we gaan er van uit dat heel velen onder ons willen dat onze kinderen op een veilige manier naar school kunnen. Om de verkeersveiligheid nog meer onder controle te houden zal in het hele centrum van Teralfene een zone 30 ingericht worden.